Voor patiënten en zorgverleners

Overzicht
Elke dag weer hebben miljoenen patiënten baat bij de innovatieve en vertrouwde producten van Halyard, die door hulpverleners wereldwijd worden gebruikt in ziekenhuizen, huisartspraktijken, laboratoria en andere medische instellingen.

De basis voor een beter leven

Over de hele wereld vertrouwen zorgprofessionals voor hun klinische oplossingen op Halyard om de veiligheid in de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.

We fabriceren hoogstaande medische producten op het gebied van infectiepreventie, oplossingen op chirurgisch gebied, respiratoire zorg, enterale oplossingen en pijnbestrijding, met unieke klinische en technische ondersteuning.

Patiënten en hun zorgverleners komen hier meer te weten over de wijze waarop onze oplossingen op het gebied van de gezondheidszorg hun de basis kunnen bieden voor een beter leven.

Enterale oplossingen

Voor mensen die enterale voeding krijgen toegediend (via voedingssondes).

Pijn bestrijden

Voor patiënten met chronische rugpijn.

Infecties voorkomen

Voor iedereen die medische zorg ontvangt in een zorginstelling.