Voor patiënten en zorgverleners

Overzicht
Elke dag weer hebben miljoenen patiënten baat bij de innovatieve en vertrouwde producten van Halyard, die door hulpverleners wereldwijd worden gebruikt in ziekenhuizen, huisartspraktijken, laboratoria en andere medische instellingen.

De basis voor een beter leven

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over de hele wereld vertrouwen op Halyard voor hun klinische oplossingen om de veiligheid van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.

Wij produceren hoogwaardige medische producten op het gebied van infectiepreventie en chirurgische oplossingen met unieke klinische en technische ondersteuning.

Hier leren patiënten en hun verzorgers meer over hoe onze oplossingen in de gezondheidszorg hen de basis kunnen bieden voor een beter leven.

Pijn bestrijden

Voor patiënten met chronische rugpijn.

Infecties voorkomen

Voor iedereen die medische zorg ontvangt in een zorginstelling.