HALYARD* MINI-
BAL KATHETER VOOR BRONCHIALE ASPIRATIEMONSTERS

Aantoonbaar nauwkeurigere diagnose, dus gerichtere antibioticabehandeling

 

De HALYARD* Mini-BAL katheter voor bronchiale aspiratiemonsters heeft een richtbare tip waarmee veilig en snel monsters van de onderste luchtwegen van de patiënt kunnen worden genomen. Dit zorgt ervoor dat artsen de gegevens verkrijgen die ze nodig hebben om een longinfectie accuraat te diagnosticeren en een gerichte antibioticatherapie voor te schrijven.1

Het is aangetoond dat het gebruik van bronchoalveolaire lavage ten behoeve van de diagnosticering van een onderste luchtwegaandoening leidt tot een lager antibioticagebruik en een vermindering van de kosten van de gezondheidszorg.2

 

1 American Thoracic Society Guidelines for the Management of Adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, V. 171, 388-416 (2005).

2 Ost, DE, et al. Decision analysis of antibiotic and diagnostic strategies in VAP. Am J Respir Care Med, 2003; 168(9): 1060-7.

Items per pagina: 10 | 20 | Alles
Resultaten van
Er is momenteel geen informatie beschikbaar over dit onderwerp
Type:
Onderwerp:
Taal:
 
Zoeken
bijwerken
Resultaten van
Er is momenteel geen informatie beschikbaar over dit onderwerp
Items per pagina: 10 | 20 | Alles
Resultaten van
Geen zoekresultaten
 
 
 
Zoeken
bijwerken
Resultaten van
Geen zoekresultaten
HALYARD* Mini-BAL katheter voor bronchiale aspiratiemonsters

Het bewijs

Wilt u het bewijs zien? Download de onderstaande bestanden.