Nieuws

20-07-2016

Halyard Health geeft verklaring af over het behoud van steriliteit van sterilisatieverpakkingssystemen

Halyard Health heeft een verklaring afgegeven met als titel 'Consensusverklaring over het behoud van steriliteit van steriele verpakkingssystemen in het ziekenhuis'. Deze consensusverklaring is opgesteld door zes marktleiders op het gebied van centrale sterilisatiediensten en infectiepreventie die in april jl. deelnamen aan een rondetafelgesprek in San Antonio (Texas). Zij bespraken de implicaties van een recent onderzoek waarin de werkzaamheid van sterilisatieverpakkingsmateriaal werd vergeleken met die van vormvaste containers.

De verklaring beschrijft de visie van de deelnemers op een recent onderzoek naar het behoud van steriliteit van sterilisatieverpakkingssystemen dat in december 2015 is gepubliceerd in het American Journal of Infection Control (AJIC). Het onderzoek, dat de titel 'Sterility maintenance study: Dynamic evaluation of sterilized rigid containers and wrapped instrument trays to prevent bacterial ingress' droeg, is uitgevoerd door Applied Research Associates en richt zich op de mate waarin vormvaste containers en trays met sterilisatieverpakking de steriliteit van hun inhoud weten te behouden, na sterilisatie, tijdens transport en handling, tot aan het gebruik in de operatiekamer. Het onderzoek leverde de volgende resultaten op:

 • Onder de testomstandigheden waren de barrière-eigenschappen van de vormvaste containers, zowel gebruikte als ongebruikte, onvoldoende effectief: 87% van de vormvaste containers (97 van de 111) behield geen effectieve barrière, waardoor microbiële penetratie mogelijk was. Bij 72% van de ongebruikte containers was de steriliteit evenmin behouden.
 • Het sterilisatieverpakkingsmateriaal vertoonde geen waarneembare bacteriële besmetting: 100% van de met sterilisatieverpakkingsmateriaal verpakte trays (161 van de 161) bood een effectieve barrière, waardoor het binnendringen van bacteriën werd voorkomen en de steriliteit werd beschermd.

Vanwege de uitgebreide implicaties die dit onderzoek heeft voor zorgverleners en patiënten hebben de gespreksdeelnemers de volgende vier actiepunten opgesteld voor zorgverleners, beroepsgroepen/-verenigingen, normalisatie- en accreditatie-instanties, en nationale wetgevers:

 • De juiste wijze van onderhoud en handling van steriele verpakkingssystemen (SPS) afdwingen.
 • Samenwerking bevorderen tussen professionals van de sterilisatieafdeling (CSA), deskundigen op het gebied van infectiepreventie, chirurgen en andere professionals/afdelingen in het ziekenhuis met betrekking tot de best practices voor onderhoud en handling van steriele verpakkingssystemen.
 • Striktheid van protocollen en -richtlijnen met betrekking tot steriele verpakkingssystemen vergroten.
 • Consensus bereiken tussen verenigingen van zorgverleners en patiëntveiligheid.

De partijen die deelnamen aan het rondetafelgesprek en bijdroegen aan de consensusverklaring:

 • Rose Seavey, MBA, BS, RN, CNOR, CRCST, CSPDT; voorzitter en CEO van Seavey Healthcare Consulting, LLC
 • Mark Duro, CRCST, FCS; manager, Central Services Center, New England Baptist Hospital; lid van de raad van bestuur IAHCSMM
 • Dr. William Jarvis, MD, FAAP, FIDSA, FSSHEA; voorzitter en mede-oprichter van Jason and Jarvis Associates; heeft diverse leidinggevende functies bekleed bij de CDC
 • Sharon Greene-Golden, CRCST, FCS; manager, Bon Secours Depaul Medical Center; voormalig voorzitter, IAHCSMM
 • Peg Luebbert, MS, MT, CIC, CHSP, CBSPD; infectiepreventiedeskundige in Nebraska Orthopaedic Hospital; eigenaar en consultant van Infection Interventions, Inc.
 • Harry Shaffer, MS, Sterilization Consulting Services LLC; hoofdauteur studie over steriliteitbehoud

In de verklaring die u kunt vinden op www.halyardhealth.co.uk/patientsafety, worden de reacties en inzichten besproken van de deelnemende partijen met betrekking tot de bevindingen van het recent door Applied Research Associates uitgevoerde onderzoek. De leden van het panel bespreken de vraagtekens die door het onderzoek worden gezet bij de veronderstelling dat vormvaste containers effectief zouden zijn tegen het binnendringen van bacteriën na sterilisatie, tijdens transport en handling, tot aan het gebruik in de operatiekamer.