Nieuws

03-08-2016

Halyard Health, Inc. maakt resultaten bekend over tweede kwartaal 2016 en verhoogt verwachtingen voor heel 2016

Samenvatting

 • De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2016 bedroeg $400 miljoen, wat neerkomt op een toename van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
   
 • De nettowinst in het tweede kwartaal van 2016 bedroeg $7 miljoen tegenover een nettowinst van $8 miljoen in het tweede kwartaal van 2015. De aangepaste nettowinst over het tweede kwartaal bedroeg $21 miljoen tegenover $24 miljoen vorig jaar.
   
 • De verwaterde winst per aandeel over het tweede kwartaal kwam uit op $0.14 tegenover $0.17 in het tweede kwartaal van 2015. De aangepaste verwaterde winst per aandeel over het kwartaal kwam uit opin het tweede kwartaal van 2015. De aangepaste verwaterde winst per aandeel over het kwartaal kwam uit op $0.45, tegenover $0.52 vorig jaar. 
   
 • De netto-omzet (jaar-tot-datum) bedroeg  $785 million, gelijk aan dezelfde periode vorig jaar.
   
 • Over de afgelopen zes maanden bedroeg de verwaterde winst per aandeel $0.44, tegenover $0.63 vorig jaar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel over de eerste helft van 2016 bedroeg $0.99 tegenover $1.03 vorig jaar. 
 • Het bedrijf verhoogde zijn verwachting voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel over het hele jaar 2016 van $1.50 naar $1.70 en van $1.70 naar $1.90.

"Met tevredenheid constateer ik dat we volgens plan weer een stabiel kwartaal achter de rug hebben. Dankzij onze prestaties in dit eerste halfjaar verhogen wij onze verwachting voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel over het hele jaar', aldus Robert Abernathy, bestuursvoorzitter en CEO van Halyard Health. 'We hebben diverse nieuwe producten op de markt gebracht en de eerste fasen van het CORPAK-integratieplan succesvol doorlopen. Hiermee hebben wij een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van onze strategische visie: het transformeren van Halyard tot de grootste leverancier van medische hulpmiddelen"

Bedrijfsresultaten tweede kwartaal 2016

De netto-omzet van $400 miljoen nam met 3% toe ten opzichte van vorig jaar, waarvan 2% veroorzaakt werd door de overname van CORPAK. Exclusief de geanticipeerde lagere Corporate en overige omzet zijn de verkoopvolumes met 4% gestegen, hetgeen gedeeltelijk werd geneutraliseerd door 2% lagere verkoopprijzen.

De operationele winst over het tweede kwartaal 2016 bedroeg $18 miljoen tegenover $22 miljoen in 2015. De aangepaste operationele winst bedroeg $41 miljoen ten opzichte van $48 million vorig jaar. Lagere verkoopprijzen in het bedrijfsonderdeel Surgical & Infection Prevention (S&IP) en hogere investeringsuitgaven werden gedeeltelijk gecompenseerd door de volumegroei in het bedrijfsonderdeel Medical Devices, besparingen in productiekosten en gunstige wisselkoersen.

De aangepaste operationele winst over het tweede kwartaal van 2016 is exclusief $2 miljoen aan transitiekosten die met de afsplitsing gepaard gingen $9 miljoen voor overnamegerelateerde kosten, $6 miljoen voor juridische kosten en $6 miljoen voor immateriële afschrijvingen.

De aangepaste EBITDA over het tweede kwartaal, exclusief kosten die gepaard gingen met de afsplitsing, overname en juridische bijstand, bedroeg $52 miljoen tegenover $58 miljoen vorig jaar. Resultaten tweede kwartaal 2016 per bedrijfsonderdeel

Medical Devices

De netto-omzet van Medical Devices in het tweede kwartaal steeg ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 met 12% naar $142 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door een toename van 5% in verkoopvolumes en een groei van 7% dankzij de CORPAK-overname, maar werd gedeeltelijk geneutraliseerd door 1% lagere verkoopprijzen. De omzet werd gestimuleerd door een aanhoudende grote vraag naar interventionele pijnbestrijding in Noord-Amerika en naar enterale oplossingen in alle regio's.

De operationele winst voor Medical Devices bedroeg $29 miljoen tegenover $33 miljoen in het tweede kwartaal van 2015. De resultaten werden gestimuleerd door hogere verkoopvolumes, die geneutraliseerd werden door geplande hogere verkoopkosten, algemene kosten, administratiekosten en hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling om de groei verder te bevorderen.

Surgical and Infection Prevention

De netto-omzet van S&IP bedroeg$257 miljoen, en nam met 1% toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015. Verkoopvolumes stegen met 4%, maar werden gedeeltelijk geneutraliseerd door 3% lagere verkoopprijzen. De volumetoename werd gestimuleerd door een aanhoudende grote vraag naar onderzoekshandschoenen en de vraag naar gezichtsbescherming als gevolg van het late verkoudheids- en griepseizoen. Lagere verkoopprijzen troffen voornamelijk de onderzoekshandschoenen en sterilisatie.

De operationele winst van S&IP in het kwartaal bedroeg $25 miljoen tegenover $26 miljoen in het tweede kwartaal 2015. Hogere verkoopvolumes, gunstige wisselkoersen en besparingen op productiekosten werden geneutraliseerd door lagere verkoopprijzen.

Resultaten jaar-tot-datum

Medical Devices

In de eerste zes maanden van 2016 bedroeg de netto-omzet van Medical Devices $268 miljoen, een toename van 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Verkoopvolumes namen toe met 5% en de groei gerelateerd aan de CORPAK-overname bedroeg 4%, wat gedeeltelijk geneutraliseerd werd door 1% lagere verkoopprijzen. De omzet werd gestimuleerd door de sterke vraag naar interventionele pijnbestrijding in Noord-Amerika en naar enterale oplossingen in alle regio's.

Over een periode van zes maanden bedroeg de operationele winst voor Medical Devices $59 miljoen, tegenover $58 miljoen in de eerste zes maanden van 2015. Deze resultaten waren het gevolg van hogere verkoopvolumes en gunstige wisselkoersen, die gedeeltelijk geneutraliseerd werden door hogere verkoopkosten, algemene kosten, administratiekosten en kosten voor onderzoek en ontwikkeling om toekomstige groei te bevorderen.

Surgical and Infection Prevention

In de eerste zes maanden van 2016 bedroeg de netto-omzet van S&IP in totaal $511 miljoen, gelijk aan de eerste zes maanden van 2015 en een toename van 1% exclusief valuta-invloeden. Verkoopvolumes stegen 4% als gevolg van de sterke vraag naar onderzoekshandschoenen. De toename van de verkoopvolumes werd gedeeltelijk geneutraliseerd door 3% lagere verkoopprijzen, voornamelijk op het gebied van onderzoekshandschoenen en sterilisatie.

De operationele winst van S&IP (jaar-tot-datum) bedroeg $50 miljoen tegenover $45 miljoen in de eerste helft van 2015. De omzet over de eerste zes maanden werd gestimuleerd door hogere verkoopvolumes, gunstige wisselkoersen en besparingen in productiekosten, die geneutraliseerd werden door lagere verkoopprijzen.

Balans en cashflow

De totale schuld aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 bedroeg $624 miljoen, bestaande uit een lening met een vaste looptijd, 'unsecured notes' en een netto revolverend krediet om de CORPAK-overname te financieren, tegenover een totale schuld van $578 miljoen aan het eind van 2015.

De operationele kasstroom in het tweede kwartaal bedroeg $52 miljoen tegenover $16 miljoen een jaar geleden. Investeringsuitgaven voor het tweede kwartaal bedroegen  $6 miljoen tegenover $18 miljoen in 2015. De afname van de investeringsuitgaven in dit kwartaal wordt toegeschreven aan de hogere uitgaven voor de posten die gepaard gingen met de afsplitsing in het voorgaande jaar. Het kasgeld van het bedrijf bedroeg $79 miljoen aan het eind van het tweede kwartaal van 2016, tegenover $130 miljoen aan het eind van 2015, doordat kasgeld werd gebruikt om bij te dragen aan de financiering van de CORPAK-overname.

Verwachtingen en belangrijkste planningsuitgangspunten voor 2016

Het bedrijf herziet de eerder aangekondigde verwachtingen over heel 2016.

 • De aangepaste verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen $1.70 en $1.90 liggen.

Op basis van de huidige trends actualiseert het bedrijf een aantal van zijn planningsuitgangspunten, zoals hieronder beschreven.

 • De totale netto-omzet, exclusief valuta-invloeden, inclusief corporate sales van $5 tot $15 miljoen maar exclusief CORPAK, zal naar verwachting met 2 tot 4 procent afnemen ten opzichte van 2015.
   
 • De netto-omzet van S&IP, exclusief valuta-invloeden en exclusief netto-verkoop aan Kimberly-Clark, zal naar verwachting met 2 tot 4 procent afnemen ten opzichte van 2015.
   
 • De invloed van valutaomrekeningen op de netto-omzet zal naar verwachting gelijk zijn aan die van vorig jaar.
   
 • Inflatie met betrekking tot belangrijke grondstoffen zal naar verwachting gelijk zijn aan die van vorig jaar.

Niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven

Dit persbericht en de bijbehorende tabellen omvatten de volgende financiële maatstaven die niet zijn berekend in overeenstemming met de in de VS algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (GAAP). Om die reden wordt hiernaar verwezen als 'niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven:

 • Netto-omzet exclusief valuta-invloeden  
 • Aangepaste nettowinst
 • Aangepaste verwaterde winst per aandeel 
 • Aangepaste bruto- en operationele winst 
 • Aangepast effectief belastingtarief 
 • Aangepaste EBITDA

Deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven sluiten de volgende posten uit, voor zover van toepassing, voor de relevante termijnen zoals aangegeven in de bijbehorende niet binnen GAAP gedefinieerde aansluitingen met de vergelijkbare financiële maatstaven die binnen GAAP zijn gedefinieerd:

 • Transitiekosten met betrekking tot de afsplitsing van Kimberly-Clark; hiertoe behoren ook de kosten om Halyard Health als zelfstandige entiteit te vestigen. Deze kosten komen voornamelijk voort uit de transitiediensten die het bedrijf van Kimberly-Clark ontvangt, evenals de rebrandingskosten en overige transitiekosten in de toeleveringsketen. Deze zullen naar verwachting voortduren in 2016.
 • Strategische lasten en baten in verband met het afstoten van een van de faciliteiten voor wegwerphandschoenen in Thailand en het outsourcen van de betreffende productie.
 • Kosten gerelateerd aan immateriële afschrijvingen in verband met eerdere bedrijfsovernames.
 • Het positieve of negatieve effect van wisselkoersschommelingen gedurende het jaar.
 • Kosten die verband houden met bepaalde juridische geschillen. 
 • Bepaalde overname- en integratiekosten in verband met de overname van CORPAK MedSystems, Inc.
 • De herwaardering van een uitgestelde belastingvordering als gevolg van een verandering van het wettelijk belastingtarief in Thailand.

Het bedrijf levert deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven als aanvullende informatie op de financiële maatstaven die binnen GAAP zijn gedefinieerd. Het management en de raad van bestuur van het bedrijf maken gebruik van netto-omzet exclusief valuta-invloeden, aangepaste nettowinst, aangepaste verwaterde winst per aandeel, aangepaste operationele winst, aangepaste EBITDA, en vrije cashflow om (a) de historische en toekomstige financiële prestaties van het bedrijf en de prestaties ten opzichte van concurrenten te beoordelen, (b) middelen toe te wijzen en (c) de operationele prestaties van de bedrijfssegmenten en hun managers te meten. Het management is ook van mening dat het gebruik van een aangepast effectief belastingtarief beter inzicht biedt in de belastinggevolgen voor de lopende bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast zal het Compensation Committee van de raad van bestuur van het bedrijf gebruikmaken van bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven bij het stellen en beoordelen van het behalen van stimulerende beloningsdoelen. Deze doelen zijn deels gebaseerd op de netto-omzet van het bedrijf exclusief valuta-invloeden, aangepaste verwaterde winst per aandeel en aangepaste EBITDA die zullen worden vastgesteld door bepaalde posten uit te sluiten die bij berekening van deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven worden gebruikt.

Aansluitingen van deze niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven met de meest direct vergelijkbare financiële maatstaven die binnen GAAP zijn gedefinieerd, zijn opgenomen in de bijgevoegde financiële tabellen.

Conference Call

Halyard Health, Inc. organiseert vandaag om 9 a.m. ET een conference call. De conference call is live toegankelijk via internet op https://halyardhealth.investorroom.com of via telefoonnummer 877.240.5772 (Verenigde Staten). Vanaf 12.00 uur EST is een herhaling van de call beschikbaar via telefoonnummer 877.344.7529 in de Verenigde Staten met wachtwoordcode 10089806. Er wordt ook een webcast van de conference call opgeslagen op de website van Halyard:

Over Halyard Health

Halyard Health (NYSE: HYH) is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op infectiepreventie voor patiënt én zorgverlener, pijnbestrijding en het versnellen van herstel met behulp van de nieuwste medische technologieën. Het bedrijf, gevestigd in Alpharetta, in de Amerikaanse staat Georgia, speelt in op de belangrijkste behoeften in de moderne gezondheidszorg, zoals aan de ene kant de preventie van gezondheidszorggerelateerde infecties en het terugdringen van het gebruik van pijnstilling, en aan de andere kant het ondersteunen van de patiënt bij het herstel na een operatie. De bedrijfsonderdelen van Halyard – Surgical and Infection Prevention (S&IP; Chirurgische oplossingen & Infectiepreventie) en Medical Devices (Medische Hulpmiddelen) – ontwikkelen, fabriceren en verkopen klinische topproducten ter verbetering van medische en zakelijke resultaten in meer dan 100 landen. Kijk voor meer informatie op www.halyardhealth.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat informatie die bestaat uit of is gebaseerd op 'toekomstgerichte verklaringen', zoals bepaald in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen van het management. Ze zijn onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden genoemd of geïmpliceerd. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle mededelingen die niet uitsluitend betrekking hebben op historische of actuele gebeurtenissen en doorgaans kunnen worden herkend aan het gebruik van onder meer termen als ‘zouden’, ‘van mening zijn’, ‘zullen’, ‘verwachten’, ‘ramen’, ‘inschatten’, ‘anticiperen’, ‘plannen’ of ‘voortzetten’ en soortgelijke uitdrukkingen. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: verslechtering van economische omstandigheden waardoor de vraag naar onze producten afneemt; algehele prijsdruk inclusief kostenbesparende maatregelen met een negatief gevolg voor de prijs van of vraag naar onze producten; veranderingen in wisselkoersen; veranderingen in wet- en regelgeving; onverwachte problemen naar aanleiding van klinische studies en andere onderzoeken die gevolgen hebben voor de goedkeuring van nieuwe producten door de U.S. Food and Drug Administration; veranderingen met betrekking tot de vergoedingsniveaus van derden; een aanzienlijke toename van productaansprakelijkheidsclaims; de gevolgen van gerechtelijke onderzoeken en procedures en compliancerisico's; de gevolgen van hervormingen in het Amerikaanse zorgsysteem; veranderingen in de financiële markten; en veranderingen met betrekking tot concurrentie in de markt. Meer informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige resultaten is beschikbaar in onze SEC-registraties, inclusief ons recentste formulier 10-K en de kwartaalrapportages op formulier 10-Q.

Klik hier om de uitspraken te bekijken.