Nieuws

01-09-2015

Nieuwe gegevens, voorgesteld op het jaarlijks congres van ESRA, tonen de voordelen aan op het vlak van veiligheid en werkzaamheid van het ON-Q*-pijnverlichtingssysteem bij de preventie van postoperatieve infecties, totale knieprothese

JAARLIJKS CONGRES ESRA (STAND #7A) — 2 september 2, 2015Halyard Health, het vroegere Kimberly-Clark Health Care, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op infectiepreventie, pijnbestrijding en het versnellen van herstel met behulp van de nieuwste medische technologieën, nodigt de deelnemers aan het jaarlijks congres van de Europese Vereniging voor Regionale Anesthesie en Pijntherapie (ESRA) uit tot het bijwonen van presentaties die de veiligheid en werkzaamheid van het ON-Q*-pijnverlichtingssysteem onder de aandacht brengen voor het bereiken van betere resultaten na een totale knieprothese, en voor het ondersteunen van ERAS-initiatieven ( ERAS is de afkorting van de Engelse woorden: Enhanced Recovery After Surgery, hetgeen vertaald betekent: versneld herstel na operatie).

Een ontoereikende behandeling van acute pijn kan het herstel na operatie vertragen en leiden tot de ontwikkeling van hardnekkige postoperatieve pijn die de levenskwaliteit van de patiënt negatief beïnvloedt [1]. De Verenigde Staten hebben te kampen met een epidemie van sterfgevallen door een overdosis van medicijnen. In 2010 overleden ongeveer 46 Amerikanen per dag door een overdosis van voorgeschreven opiaten [2]. Recente gegevens, gemeld door onderzoekers aan de Mayo Clinic in Rochester, MN, steunen het gebruik van alternatieve methoden voor pijnbeheersing na een operatie, inclusief pijnstillers die geen opiaten bevatten, aangezien uit hun gegevens blijkt dat 1 op 4 patiënten die opiaten voorgeschreven kregen voor pijnbestrijding, die ook vaak langdurig blijven gebruiken [3].

Het ON-Q*-pijnverlichtingssysteem is een niet-narcotische elastomeerpomp die automatisch en ononderbroken een gereguleerde stroom lokale anesthetica afgeeft aan de incisie of in de onmiddellijke nabijheid van zenuwen voor de behandeling van postoperatieve pijn.

Poster Presentatie: Postoperatieve continue incisionele infusen van lokale anesthetica: hun rol bij de mogelijke preventie van infecties van chirurgische wonden

Overzicht: Opiaten (de standaardmethode voor pijnbestrijding) hebben een negatieve invloed op het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden na een operatie. Deze meta-analyse analyseerde 111 studies over ON-Q* en evalueerde het effect van het lokaal anestheticum dat in het apparaat werd gebruikt, op het infectiepercentage van de chirurgische wond.

Resultaten: Het totaal infectiepercentage bij patiënten die ON-Q* gebruikten, was 0,85 procent - bijna de helft van dat van de controlegroep (1,4 procent) (p = 0,02). De meta-analyse wees erop dat het gebruik van een continu infuus van een lokaal anestheticum via, bijvoorbeeld, ON-Q* bijkomende voordelen biedt, naast de onmiddellijke beheersing van postoperatieve pijn.

Tijd/Locatie: Vrijdag 4 september om 10.35 u GMT+2 (e-poster Station 4).

Sprekers:

  • Alan Dine, Senior Director, Global Clinical Strategy and Government Affairs, Halyard Health
  • Nicole Cooper, Clinical Hotline Specialist, Halyard Health

 

Poster Presentatie: Postoperatieve pijnbeheersing na een totale knieprothese, Continu periarticulair infuus van een lokaal anestheticum vs. injectie met bupivacaïne liposomen, Literatuuroverzicht

Overzicht: Beheersing van acute pijn na een totale knieprothese is een belangrijke therapeutische uitdaging aangezien postoperatieve pijn het rondwandelen en de revalidatie hindert, hetgeen gevolgen heeft voor de duur van de hospitalisatie en de resultaten op lange termijn. Dit literatuuroverzicht vergeleek het gebruik van een continu infuus van lokaal bupivacaïne (via ON-Q*) met bupivacaïne liposoominjecties (EXPAREL) na een totale knieprothese.

Resultaten: Het continu infuus met bupivacaïne was superieur op het vlak van werkzaamheid en veiligheid - en liet het opiatenverbruik dalen met 55 procent tijdens de eerste 48 uur, en met 71 procent 48-72 uur na de operatie - vergeleken met één enkele injectie van een lokaal anestheticum, of met bupivacaïne liposomen.

Tijd/Locatie: Donderdag 3 september (te bekijken in de e-poster area)

Auteur: Alan Dine, Senior Director, Global Clinical Strategy and Government Affairs, Halyard Health

Symposium: Regionale anesthesie in ERAS-protocollen: een multidisciplinaire benadering

Tijd/Locatie: Donderdag 3 september van 11.00 tot 12.00 u GMT+2 (Hall 4)

Deelnemers:

  • Alan Dine, Senior Director, Global Clinical Strategy and Government Affairs, Halyard Health (moderator)
  • Prof. Xavier Capdevila, Afdeling Anesthesiologie en Intensieve Zorgen, Universitair ziekenhuis Lapeyronie , Montpellier, Frankrijk
  • Timothy Brown, Consultant Renal Surgeon, Belfast City Hospital, Belfast, UK

Bent u een lid van de pers en wilt u graag een interview met een vertegenwoordiger van Halyard over deze presentaties, neem dan contact op met Kirsten Swenson op 1-415-512-0770 of ON-Q@mslgroup.com.
Over Halyard Health

Halyard Health is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op infectiepreventie, pijnbestrijding en het versnellen van herstel voor patiënt en zorgverstrekker, met behulp van de nieuwste medische technologieën. Het bedrijf, gevestigd in Alpharetta, in de Amerikaanse staat Georgia, speelt in op de belangrijkste behoeften in de moderne gezondheidszorg, zoals aan de ene kant de preventie van gezondheidszorggerelateerde infecties en het terugdringen van het gebruik van pijnstilling, en aan de andere kant het ondersteunen van de patiënt bij het herstel na een operatie. De bedrijfsonderdelen van Halyard — Surgical and Infection Prevention (Chirurgische oplossingen en Infectiepreventie) en Medical Devices (Medische Hulpmiddelen) — ontwikkelen, fabriceren en verkopen klinische topproducten ter verbetering van medische en zakelijke resultaten in meer dan 100 landen. Kijk voor meer informatie op www.halyardhealth.com.

# # #

[1] Kinney MAO, Hooten WM, Cassivi SD, Allen MS, Passe MA, Hanson AC, et al. Chronic postthoracotomy pain and health-related quality of life. Ann Thorac Surg 2012;93:1242-7.
[2] Jones CM, Mack KA, Paulozzi LJ. Pharmaceutical overdose deaths, United States, 2010. JAMA. 2013;309(7):657- 659.
[3] Hooten WM et al. Prescribed Opioids Progressed to Longer Term Prescriptions. Mayo Clinic Proceedings July 2015.
2015.