Nieuws

15-05-2015

Halyard publiceert nieuwe resultaten van drie ON-Q* studies die afname aantonen van opiatenverbruik en opnameduur na operaties aan de ruggengraat, zware voet- en enkeloperaties en mastectomie

Conferentie van de American Society of Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine (ASRA), LAS VEGAS, 14 mei 2015 – Halyard Health, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op infectiepreventie, pijnbestrijding en het versnellen van herstel met behulp van de nieuwste medische technologieën, heeft vandaag positieve klinische gegevens bekendgemaakt ten gunste van de toepassing van het ON-Q* pijnverlichtingssysteem bij anterieure lumbale interbodyfusies (ALIF), complexe voet- en enkeloperaties en mastectomieën. ON-Q* is een niet-narcotische elastomeerpomp die automatisch en ononderbroken een gereguleerde stroom lokale anesthetica afgeeft aan de incisie of in de onmiddellijke nabijheid van zenuwen. De gegevens worden gepresenteerd tijdens posterpresentaties op de jaarlijkse conferentie van de American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA), die van 14 tot en met 16 mei 2015 plaatsvindt in Las Vegas.

Hoofdauteur dr. Brian Vaughan, Director of Acute Pain bij Anesthesia Associates of Cincinnati en het Christ Hospital, presenteert de poster 'Retrospectieve, gecontroleerde evaluatie waarbij pijnbestrijding via een bilateraal continu TAP-block wordt vergeleken met pijnbestrijding via bilaterale TAP-blocks met bupivacaïne liposomen na anterieure operatieve ingrepen aan de ruggengraat'. Daarop wordt aangetoond dat permanente TAP-blocks (transversus abdominis plane) met ON-Q* beter bleken te werken dan een injecteerbare suspensie met bupivacaïne liposomen (EXPAREL®). In de klinische studie bij 100 patiënten werd de doeltreffendheid vergeleken van twee methoden voor postoperatieve pijnbestrijding na een anterieure lumbale interbodyfusie (ALIF) – een bilateraal TAP-block met bupivacaïne liposoominjectie en een permanent TAP-block met ON-Q*. De belangrijkste uitkomsten waren onder andere:

  • Het opiatenverbruik daalde gedurende de ziekenhuisopname statistisch, met afnamen van respectievelijk 46 procent, 34 procent en 34 percent op dag 1, dag 2 en in totaal in de ON-Q* groep.
  • Patiënten in de ON-Q* groep konden een dag eerder naar huis dan patiënten die werden behandeld met de bupivacaïne liposoominjectie.

“Bij de keuze van een methode voor postoperatieve pijnbestrijding is het voor ons topprioriteit dat we onze patiënten de beste behandelmogelijkheden kunnen bieden,” legt dr. Vaughan uit. “Uit ons onderzoek is gebleken dat zorgverleners patiënten met ON-Q* gedurende een langere periode een betere pijnbestrijdingstherapie kunnen bieden, zodat ze minder pijnstilling nodig hebben en het ziekenhuis eerder kunnen verlaten dan patiënten die worden behandeld met een bupivacaïne liposoominjectie.”

Halyard brengt bovendien twee extra onderzoeken naar ON-Q* onder de aandacht, waaronder:

Combinatie van continu popliteaal en sapheneus infuus via ON-Q* bij totale poliklinische voet- en enkeloperaties leidt tot afname van opiatenanalgetica en betere resultaten bij pijnbestrijding

De poster van dr. Vincent Kasper van United Anesthesia Services en dr. Steven Raikin van het Rothman Institute (beide gevestigd in Philadelphia e.o.) beschrijft de resultaten van een studie die postoperatieve pijnbestrijding bij patiënten met een continu popliteaal infuus met sapheneus zenuwblock via één injectie vergelijkt met een continu popliteaal infuus met continue sapheneuze infusie, tijdens een complexe voet- en enkeloperatie in een poliklinische omgeving. De continue infusie werd telkens toegediend via ON-Q*. Uit het onderzoek bleek onder meer het volgende:

  • Patiënten in de groep met het tweevoudige block (continu popliteaal infuus met continu sapheneus block) deden het beter: bij deze groep was sprake van een aanzienlijke afname van het verbruik van opiatenanalgetica op dag 1 en dag 2 na de operatie (p<0,05).
  • Na ontslag was de patiënttevredenheid over de pijnbestrijding aanzienlijk hoger bij de groep met de dubbele katheter: 8,5 op een schaal van 1 tot 10 versus 6,4 en 9 versus 6,9 (p<0,05 op dag 1 en 3 na operatie).
  • Bij patiënten in de groep met één injectie was de kans dat ze na ontslag medicatie nodig hadden ter bestrijding van misselijkheid 2,85 keer zo groot. 
    • Complexe voet- en enkeloperaties met ziekenhuisopname kunnen met succes worden uitgevoerd als poliklinische ingrepen met een continu block met twee katheters.

Toepassing van ON-Q* in een multimodale methode met gabapentine tegen postoperatieve pijn bij mastectomie leidt tot lager opiatenverbruik en kortere opnameduur
Dr. Vlad Frenk van het Stamford Hospital in Stamford, Connecticut (VS) presenteert een poster waarin de resultaten worden beschreven van een retrospectief onderzoek onder 139 patiënten naar het gebruik van ON-Q* bij de behandeling van pijn na mastectomie. De belangrijkste uitkomsten waren onder andere:

  • Vergeleken met conventionele pijnbestrijding on demand op basis van opiaten zorgden continue paravertebrale katheters met ON-Q* voor een afname van het opiatenverbruik met 31 procent.
  • Toepassing van ON-Q* op multimodale wijze met gabapentine bracht de opnameduur terug met 0,7 dag en het opiatenverbruik met 55 procent. Een multimodale methode bij postoperatieve analgesie leidde tot een aanzienlijke afname van het gebruik van opiaten bij ziekenhuisopname en een kortere opnameduur voor patiënten met een ingrijpende borstoperatie.

“De resultaten van deze onderzoeken benadrukken de gegevens van meer dan 170 eerder gepubliceerde en gepresenteerde ON-Q* studies: hieruit blijken voordelen als aanzienlijke afname van opiaten, minder pijn, lagere kosten en grotere patiënttevredenheid,” aldus Roger Massengale, General Manager Acute Pain bij Halyard Health.

Over Halyard Health

Halyard Health is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op infectiepreventie voor patiënt én zorgverlener, pijnbestrijding en het versnellen van herstel met behulp van de nieuwste medische technologieën. Het bedrijf, gevestigd in Alpharetta, in de Amerikaanse staat Georgia, speelt in op de belangrijkste behoeften in de moderne gezondheidszorg, zoals aan de ene kant de preventie van gezondheidszorggerelateerde infecties en het terugdringen van het gebruik van pijnstilling, en aan de andere kant het ondersteunen van de patiënt bij het herstel na een operatie. De bedrijfsonderdelen van Halyard — Surgical and Infection Prevention (Chirurgische oplossingen en Infectiepreventie) en Medical Devices (Medische Hulpmiddelen) — ontwikkelen, fabriceren en verkopen klinische topproducten ter verbetering van medische en zakelijke resultaten in meer dan 100 landen. Kijk voor meer informatie op www.halyardhealth.nl