Duurzaam ondernemen bij Halyard

Corporate Citizenship Banner

Graag presenteer ik hierbij het Duurzaamheidsverslag 2015 van Halyard aan onze stakeholders. 2015 was het eerste volledige jaar van Halyard als zelfstandige organisatie. Degenen onder u die ons al enige tijd volgen, weten dat we hebben ingezet op een koers waarbij we een langetermijnstrategie hanteren voor het transformeren van Halyard tot een wereldwijde leverancier van medische hulpmiddelen. Onze doelstelling voor 2015 was tweeledig: enerzijds een basis leggen voor die transformatie door onze afsplitsing van Kimberly-Clark af te ronden en anderzijds onze kwaliteiten als zelfstandig bedrijf opbouwen. Met trots kan ik zeggen dat we deze doelstellingen hebben bereikt. We kunnen nu onze aandacht richten op de transformatie van ons portfolio, onze organisatie en onze cultuur, die de komende jaren zijn beslag moet krijgen.

We zijn geen klein onderdeel meer van een grote fabrikant van consumentengoederen, maar een betrouwbare en flexibele healthcare-onderneming waar innovatie voorop staat. Door verder te investeren in onderzoek en ontwikkeling en door strategische overnames, verstevigen wij ons segment Medical Devices en verwezenlijken wij onze ambitie om de grootste leverancier van medische hulpmiddelen te worden. De tijd is rijp: er zijn steeds meer aanwijzingen dat pijnbestrijding met opiaten gevaarlijk kan zijn. De pijnbestrijding zonder verdovingsmiddelen van Halyard is slechts een van de innovatieve methoden die een positief effect hebben op de toekomst van de gezondheidszorg.

Gezonde mensen leven niet alleen langer, ze hebben ook een beter leven – en ze zijn actiever. Het motto van Halyard, CARE FORWARD*, gaat uit van onze overtuiging dat een goede gezondheid een cruciale rol speelt in individuele prestaties en maatschappelijke vooruitgang. Het staat symbool voor de belofte die Halyard doet aan de miljoenen mensen die dagelijks met de producten van Halyard te maken hebben:

 • Wezenlijk inzicht krijgen in hun behoeften en dat inzicht benutten om mensen te helpen zo snel en zo comfortabel mogelijk weer gezond te worden – en gezond te blijven.
 • De sector verbeteren, net zoals we ernaar streven onszelf te verbeteren – zodat we wereldwijd een positieve bijdrage kunnen leveren aan de toegang tot, en kwaliteit en consistentie van zorg voor ieder individu en elke gemeenschap.

 

Ook gedurende onze transformatie blijven we vasthouden aan onze missie: het verbeteren van de gezondheid en het optimaliseren van de gezondheidszorg via infectiepreventie, pijnbestrijding en het versnellen van herstel. Dat bereiken we met onze uitstekende producten en ongeëvenaarde dienstverlening, die bijdragen aan de verbetering van het welzijn van iedereen die dagelijks met onze producten te maken heeft.

Het maken van topproducten vormt overigens slechts een onderdeel van wat we doen om echt het verschil te maken. De realisatie van onze missie betekent ook dat we maatschappelijk betrokken zijn, door zorgvuldig rekening te houden met onze invloed op de samenleving en het milieu en tegelijkertijd onze beloften aan onze aandeelhouders na te komen. Onze manier van zakendoen is even belangrijk als de zaken die we doen en we meten ons succes niet alleen af aan de resultaten, maar ook aan hoe we voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders.

In dit verslag geven we onze stakeholders informatie over onze inzet voor ethiek en integer handelen, het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze toeleveringsketen, productveiligheid, verantwoord omgaan met het milieu en fiscale verantwoordelijkheid.

We zijn trots op onze prestaties in 2015:

 • Realisatie van de resterende aspecten van onze afsplitsing van Kimberly-Clark zonder noemenswaardige overlast voor onze klanten en onze medewerkers
 • 9,56% van ons productieafval kwam niet op de vuilstortplaats terecht
 • Verdere uitbreiding van het BLUE RENEW*-recyclingprogramma voor sterilisatieverpakkingsmateriaal – het omvangrijkste recyclingprogramma voor één enkel product dat wordt gebruikt in de operatiekamer – waarbij jaarlijks naar schatting 1800 ton HALYARD* sterilisatieverpakkingsmateriaal wordt hergebruikt
 • Melding van nul dodelijke ongevallen in al onze vestigingen en 0,10 rapporteerbare incidenten per 100 medewerkers

 

Een greep uit onze doelstellingen voor 2016:

 • Investering in groeiplannen en ambitieuze uitbreiding van ons productportfolio voor medische hulpmiddelen
 • Verdere versterking van onze productkwaliteitsprogramma’s en verbetering van de klantervaring
 • Nul dodelijke ongevallen en rapporteerbare incidenten
 • Zorgen voor aandeelhouderswaarde door het genereren van een sterke kasstroom
 • Ernaar streven dat voor al onze activiteiten over de hele wereld geen afvalstorting meer nodig is
 • Initiatieven ontplooien om groei te bevorderen, efficiënter te werken en te bouwen aan onze cultuur

 

Wat ons bindt bij Halyard is een duidelijke missie en een cultuur van verantwoordelijkheid die het beste in ons naar boven haalt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we samen een geweldige prestatie kunnen neerzetten. Wanneer u ons Duurzaamheidsverslag 2015 zo leest, hoop ik dat ook u beaamt dat wij ons inzetten om onze kernwaarden – Betrouwbaar, Doortastend en Zorgzaam – in de praktijk te brengen bij alles wat we doen en dat we voldoen aan de verwachtingen van onze talloze stakeholders op het gebied van duurzaam ondernemen.

Robert-Sign

Robert Abernathy

 

Corporate Citizenship