Juridische verklaring

BELANGRIJK! LEES DEZE JURIDISCHE VERKLARING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Uw gebruik van deze site en de informatie die op deze site beschikbaar is, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Deze site is bedoeld voor een Noord-Amerikaans publiek.

Eigendom – Deze site, halyardhealth.co.uk, is eigendom van, wordt beheerd en onderhouden door HALYARD HEALTH, INC. (“Halyard”) en is gemaakt voor uw informatie, educatie, amusement en communicatie. Deze site en alle waarneembare componenten hiervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audio, zijn auteursrechtelijk beschermd door Halyard.

Gebruiksbeperkingen – Deze site is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze site op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, posten, distribueren, verzenden of wijzigen.

Handelsmerkkennisgeving – Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn eigendom van Halyard en u mag dergelijke materialen voor geen enkel doel gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Halyard.

Ongevraagde ideeën – Halyard ontvangt graag uw opmerkingen en beantwoordt uw vragen over onze producten en ons bedrijf. We zijn echter niet op zoek naar, en kunnen ook niet accepteren, ongevraagde ideeën, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de marketing van onze producten. Door ons aan dit beleid te houden, hopen we latere misverstanden te voorkomen onder leden van het publiek die opmerkingen of ideeën indienen met betrekking tot producten of concepten die zijn ontwikkeld door Halyard’s medewerkers.

Mocht u in dienst treden bij Halyard, dan vormt geen van de materialen op deze site een arbeidsovereenkomst of dient deze te worden beschouwd als onderdeel van of het geheel. Verder vormen de gemaakte verklaringen geen garanties of verplichtingen van de kant van Halyard, dat een vrijgevochten relatie met zijn werknemers onderhoudt.

Openbaarmaking en gebruik van uw communicatie – Berichten op deze site en elektronische post die aan Halyard worden bezorgd, zijn niet vertrouwelijk en Halyard is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking daarvan. Alle communicatie en andere materialen (inclusief, maar niet beperkt tot ongevraagde ideeën, suggesties of materialen) die u per e-mail naar deze site of naar Halyard stuurt, zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van Halyard en kunnen door Halyard worden gebruikt voor alle welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding.

Jurisdictie – De producten waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn verkrijgbaar in de Verenigde Staten en zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Deze site wordt beheerd en beheerd door Halyard uit de Verenigde Staten, en Halyard verklaart niet dat de informatie en materialen op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de informatie en andere materialen die reclame maken voor de producten die hierin worden geïdentificeerd, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Sommige software van deze site is mogelijk onderworpen aan exportcontroles die zijn opgelegd door de regering van de Verenigde Staten en mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (of naar een onderdaan of inwoner van) een land waarnaar de VS een embargo. Als u de software downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of onder controle staat van, of een onderdaan bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.

AFWIJZING VAN GARANTIES – HALYARD GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD (TEKST EN AFBEELDINGEN) VAN DEZE SITE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST HALYARD ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN GARANDEERT HALYARD NIET DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN COMPUTER-‘VIRUSSEN’.

Beperking van aansprakelijkheid – Halyard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot speciale of gevolgschade, die voortvloeit uit uw toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot deze site of uw gebruik van of vertrouwen op deze site of de inhoud hiervan. Bovendien is Halyard niet verplicht om deze site of de inhoud ervan bij te werken, en Halyard is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken van dergelijke informatie. Verder is Halyard niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites die u via bepaalde links op deze site kunt bereiken. Deze links en andere “bronnen” waarnaar op deze site wordt verwezen, worden uitsluitend aangeboden als een openbare dienst aan gebruikers van het World Wide Web, en opname in onze site houdt geen goedkeuring door of verbondenheid met Halyard in.

Overig – Halyard behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen, (2) berichten te controleren en te verwijderen, en (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Indien wordt vastgesteld dat een voorwaarde, voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen daardoor op geen enkele manier worden aangetast of aangetast. Deze juridische verklaring vormt de volledige overeenkomst tussen u en Halyard met betrekking tot het onderwerp hierin.

Door deze site te gebruiken, erkent u dat u instemt met de voorgaande algemene voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE SITE NIET.