Download Productcatalogus

 • Selecteer de specifieke productcategorieën die u wilt downloaden.
 • Aan de rechterkant worden de geselecteerde productcategorieën weergegeven. Klik op een productcategorie om deze uit de lijst te verwijderen.
 • Klik op ‘Productcatalogus downloaden als PDF’ of ‘Productcatalogus downloaden in Excel’ om de volledige productcatalogus te downloaden.
  • Bescherming & infectiepreventie
   • Handschoenen
    • Nitrile poedervrije onderzoekshandschoenen
    • Synthetische poedervrije onderzoekshandschoenen
   • Beschermende kleding
    • Ondoorlaatbare jassen
    • OK-pakken
    • Isolatiejassen
    • Professionele jassen
    • Hoofdbedekking
    • Voetbedekking
   • Patiëntenbehandeling
    • Zakken voor telemetrieapparatuur
    • Kleding voor zuigelingen/baby's
    • Kleding voor volwassen patiënten
    • Brancardlakens
    • Koude therapie
    • IV-therapieproducten
    • Beugelbanden
    • Katheter- en slanghouders
    • Afdekkingen voor tourniquets
   • Gezichtsbescherming
    • Specialty gezichtsmaskers
    • Respirator gezichtsmaskers
    • Oogbescherming & Gezichtsschermen
    • Vochtbeschermende gezichtsmaskers
    • Standaardgezichtsmaskers
    • Face Mask Dispensers
  • Oplossingen op chirurgisch gebied
   • Chirurgische afdeklakens & pakketten
    • Algemene chirurgie - pakketten
    • Orthopedie - pakketten
    • Gynaecologie & verloskunde - afdeklakens
    • Oogchirurgie
    • KNO
    • Afdekmateriaal voor apparatuur
    • Algemene chirurgie - afdeklakens
    • Orthopedie - afdeklakens
    • Gynaecologie & verloskunde - pakketten
    • Katheterplaatsing
    • Cardiovasculaire chirurgie & angiografie
    • Accessoires
    • Urologie - afdeklakens
    • Neurochirurgie
    • Urologie - pakketten
   • Sterilisatieverpakkingsmateriaal
    • Sterilisatieverpakkingsmateriaal